مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
A1 -

شامل 50 مگابایت فضا،500 مگابایت پهنای باندA1-20MB -

شامل 20 مگابایت فضا، 200 مگابایت پهنای باندA2 -

شامل 100 مگابایت فضا، 1 گیگابایت پهنای باندA3 -

شامل 200 مگابایت فضا، 20 گیگابایت پهنای باندA4 -

شامل 500 مگابایت فضا، 50 گیگابایت پهنای باندA5 -

شامل 1000 مگابایت فضا، 100 گیگابایت پهنای باندA6 -

شامل 2000 مگابایت فضا، 200 گیگابایت پهنای باندA7 -

شامل 5000 مگابایت فضا، 50 گیگابایت پهنای باندB2 monghazi -

شامل 200 مگابایت فضا، پهنای باند نامحدودB8 monghazi -

شامل 15 گیگابایت فضا، پهنای باند نامحدودD5-40GB monghazi -

G6 m -

G8 m -

monghazi B1 -

شامل 100 مگابایت فضا، پهنای باند نامحدودSecure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (34.204.194.190) وارد شده اید.